O izložbi

Literatura

 1. Bach, H. (2005). Osnove posebne pedagogije. Zagreb: Educa.
 2. Brajša, P. (1994). Pedagoška komunikologija : razgovor, problemi i konflikti u školi. Zagreb: Školske novine.
 3. Bratanić, M. (2002). Paradoks odgoja: studije i eseji. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 4. Buljan Flander, G. (2018). Znanost i umjetnost odgoja : praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje. Sveta Nedelja: Geromar.
 5. Caput-Jogunica, R. i Barić, R. (2015). Izvannastavne i izvanškolske kineziološke aktivnosti i sadržaji za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
 6. Chabot, D. i Chabot, M. (2009). Emocionalna pedagogija : osjećati kako bi se učilo: kako uključiti emocionalnu inteligenciju u vaše poučavanje. Zagreb: Educa.
 7. Cindrić, M. (1998). Pripravnici u školskom sustavu : teoretska rasprava o pripravničkom stažu : uvođenje odgojitelja, učitelja, profesora i stručnih suradnika u profesiju : cilj, program, metode, ustrojstvo i evaluacija stažiranja : prijedlog hrvatskog modela stažiranja. Zagreb: Empirija.
 8. Cvetković-Lay, J., Sekulić-Majurec, A. i Ferbežer, I. (2008). Darovito je, što ću s njim?: priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi. Zagreb: Alinea.
 9. Divjak, B. (ur.). (2009). Ishodi učenja. Varaždin: Tiskara Varaždin.
 10. Findak, V. (2001). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture: priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga.
 11. Findak, V. (1996). Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi : priručnik za učitelje razredne nastave. Zagreb: Školska knjiga.
 12. Flitner, A. (2005). Konrade, tako je govorila gospođa mama: O odgoju i neodgoju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 13. George, D. (2005). Obrazovanje darovitih : kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike. Zagreb: Educa.
 14. Giesecke, H. (1993). Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa.
 15. Gruden, Z. (1997). Edukacija edukatora. Zagreb: Medicinska naklada.
 16. Haag, H. (1978). Sport pedagogy: content and methodology: Selected publications and reports given at the First International Symposium on Sport Pedagogy, Karlsruhe, Federal Republic of Germany. Baltimore: University Park Press.
 17. Jensen, E. (2003). Super – nastava : nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb: Educa.
 18. Karković, R. (1998). Roditelj i dijete u športu. Zagreb: Oktar.
 19. Kirk, D., O’Sullivan, M. i MacDonald, D. (2006). The handbook of physical education. London; Los Angeles: SAGE.
 20. Kurjan Manestar, V. (2002). Vježbajmo zajedno. Zagreb: Profil.
 21. Kyriacou, C. (1995).Temeljna nastavna umijeća : metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje. Zagreb: Educa.
 22. Livazović, G. (2018). Uvod u pedagogiju slobodnog vremena. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet.
 23. Miljković, D. (2009). Pedagogija za sportske trenere : sportski trener kao odgajatelj : udžbenik. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog Veleučilišta u Zagrebu: Kineziološki fakultet.
 24. Miljković, D., Đuranović, M. i Vidić, T. (2019.) Odgoj i obrazovanje : iz teorije u praksu. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 25. Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 2021. godina proglašena Godinom čitanja u Hrvatskoj. [citirano: 2021-05-25] Dostupno na: https://mzo.gov.hr/vijesti/2021-godina-proglasena-godinom-citanja-u-hrvatskoj/4117
 26. Nastavni plan i program za osnovnu školu. (2006). Zagreb: Ministarstvo znanosti.
 27. Pastuović, N. (1999). Edukologija: integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen.
 28. Sielert, U. (2008). Uvod u seksualnu pedagogiju. Zagreb: Educa.
 29. Williams, G., Pinder, S., Thomson, A. i Williams, D.  (2010). Black’s dictionary of physical education and school sport. London: A. & C. Black.
 30. Zaninović, M. (1985). Pedagoška hrestomatija: Priručnik za učenike odgojno-obrazovnog usmjerenja i studente nastavničkih fakulteta. Zagreb: Školska knjiga.
 31. Živčić Marković, K. i  Breslauer, N. (2011).  Opisi nastavnih tema i kriterij ocjenjivanja : tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi. Zagreb; Čakovec: Lip Print: Međimursko veleučilište u Čakovcu.

IMPRESSUM

Koncepcija i dizajn izložbe: Iva Barković

Molimo posjetitelje ove izložbe ako primijete nedozvoljen sadržaj ili povredu autorskog prava da o tome obavijeste Knjižnicu Kineziološkog fakulteta u Zagrebu putem elektroničke pošte: knjiznica@kif.hr.