Ostala pedagogija

Edukacija edukatora / Zdenka Gruden

Edukacija edukatora se najprije bavi građom ljudske osobnosti, a zatim i potrebom stalne edukacije edukatora. Detaljno su opisani odnosi između učitelja i učenika, prikazani su oblici edukacije edukatora s primjerima iz prakse autora. Knjiga je namijenjena svima koji u svojemu radu educiraju druge, a posebnu pažnju autor posvećuje studentima i budućim edukatorima.

Pripravnici u školskom sustavu : teoretska rasprava o pripravničkom stažu, uvođenje odgojitelja, učitelja, profesora i stručnih suradnika u profesiju, cilj, program, metode, ustrojstvo i evaluacija stažiranja, prijedlog hrvatskog modela stažiranja / Mijo Cindrić

U ovom znanstvenoistraživačkom radu autor prikuplja mišljenja odgojno-obrazovnih ustanova i pojedinaca te obrađuje i tumači znanstvene rezultate. U radu se istražuje uspješnost procesa stažiranja učitelja pripravnika: od cilja, programa, metoda do vrednovanja. Razrađen je, i slikom predstavljen, opći model pripravničkog staža i model staža sa stajališta razvoja pripravnikove samostalnosti, a posebna pažnja je pridodana evaluaciji sustava pripravništva. Knjiga je namijenjena odgojiteljima, učiteljima i profesorima te studentima, no također može poslužiti kao koristan primjer oblikovanju trajnog usavršavanja učitelja.

Ishodi učenja / urednica Blaženka Divjak

Djelo Ishodi učenja nudi teorijsku podlogu i metodološke koncepte uz primjere iz prakse visokog školstva. Sastoji se od kataloga pojmova i procedura vezanih uz koncept poučavanja, primjera ishoda učenja na razinama strukovnih udruga, programa, predmeta te nastavne cjeline te provjerom ishoda učenja. Osim toga u knjizi se spominje analiza utjecaja tržišta rada odnosno zapošljivost studenata, uloga ishoda učenja u cjelokupnom sustavu osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju te pregled svih bitnih područja i problema vezanih uz domenu ishoda učenja u visokom obrazovanju. Također se u knjizi mogu naći promovirani rezultati projekta za koje autori smatraju korisnima za druge visokoškolske institucije u kontekstu kreiranja ishoda učenja na različitim razinama u sustavu visokog obrazovanja.

Uvod u pedagogiju slobodnog vremena / Goran Livazović

Knjiga predstavlja cjelovit prikaz stanja i tendencije razvoja fenomena slobodnog vremena, područje teorije odgoja i obrazovanja i turizma te različitost znanstvenih pristupa i analiza društvene prakse koja će biti od koristi pedagogiji kao znanosti, posebice u disciplini pedagogije slobodnog vremena.

prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević

Tekst je pokušaj sustavnog strukturiranja znanstvene discipline kao istraživačkog i nastavno-praktičnog područja s ciljem boljeg razumijevanja suvremene pedagogijske discipline slobodnog vremena. Knjiga je pokušaj znanstveno utemeljene studije i udžbenika u području odgoja i obrazovanja a namijenjena je učenicima i studentima, učiteljima i pedagozima, te roditeljima i znanstvenim djelatnicima različitih profila. U knjizi je predstavljeno sustavno izlaganje odgojno-obrazovne uloge slobodnog vremena kao i smjernice i preporuke za njegovu kulturnu organizaciju i provedbu.

Uvod u seksualnu pedagogiju / Uwe Sielert 

Uvod u seksualnu pedagogiju donosi pregled definicija, razvoja, koncepcija, tema i područja djelovanja seksualne pedagogije kao zasebne discipline znanosti o odgoju. Uz kratak povijesni pregled razvoja seksualne pedagogije te suvremenih seksualnih odnosa iz pedagoške perspektive, u knjizi se nalazi i rasprava o spolnim ulogama i seksualnim usmjerenjima, o dječjoj i mladenačkoj seksualnosti, te o odnosu etike, morala i seksualne pedagogije.

Knjiga je namijenjena širokom krugu čitatelja kao uvod u osnovne teme seksualne pedagogije no namjera autora je i osposobiti djecu i mlade za razgovor o seksualnosti te o drugim pitanjima važnim za formiranje njihova seksualnog identiteta.

Darovito je, što ću s njim? : priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi / Jasna Cvetković Lay, Ana Sekulić Majurec

Priručnik je nastao kao podrška i putokaz praktičarima pri nedoumicama na koje nailaze u poticanju razvoja darovitosti djece predškolske dobi, a namijenjen je prvenstveno odgojiteljima u vrtićima, a zatim i onima koji rade s darovitom djecom u drugim vrstama predškolskih programa (psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima i drugim stručnjacima). U priručniku se prikazuje fenomen darovitosti s pregledom specifičnih ponašanja darovite djece predškolske dobi i njihovih potreba, osnovne obavijesti i glavne značajka ponašanja, obavijesti o preduvjetima za rad s darovitima te značaj odgojitelja u poticanju razvoja djeteta. Knjiga je spoj relevantnih znanstvenih spoznaja s područja rada i iskustava stečenih neposrednim radom s odgajateljima kroz praktične vježbe i edukacije.

Obrazovanje darovitih : kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike / David George

Priručnik Obrazovanje darovitih : kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike posvećen je odgajateljima, učiteljima, pedagozima i psiholozima, a govori o identifikaciji i obrazovanju darovitih i talentiranih učenika. Donosi niz praktičnih primjera i prijedloga aktivnosti kao i temeljne obavijesti potrebne za odgojno-obrazovni i nastavni rad s djecom izuzetnih sposobnosti. Autor obrađuje probleme definiranja darovite djece, višedimenzionalni pristup njihovoj identifikaciji, a nastavnicima nudi nove načine širenja i mijenjanja kurikulum za ovu djecu.