Pedagogija u sportu

Pedagogija za sportske trenere : sportski trener kao odgajatelj : udžbenik / Dubravka Miljković

Udžbenik Pedagogija za sportske trenere : sportski trener kao odgajatelj namijenjen je studentima Kineziološkog fakulteta, ali i svima drugima koji se bave treniranjem. U knjizi se nalaze teme o pedagogiji kao znanosti: povijest pedagoške misli, zadaci pedagogije, definicija odgoja te socijalni čimbenici razvoja čovjeka. Također se dotiče trenerova praktičnog odgojnog rada poput razvoja samopoštovanje i pozitivne slike osobe te uspješne komunikacije kao uvjeta uspješnog treniranja.

Roditelj i dijete u športu / Ratko Karković

Autor knjige na temelju dugogodišnjeg trenerskog i roditeljskog iskustva u sportu te stručnog znanja obrađuje svakodnevne probleme na koje nailazi mladi sportaš, a u čijem je središtu roditelj, što ovo djelo čini jedinstvenim u struci. Knjiga se preporuča svim roditeljima čija se djeca bave ili će se baviti sportom u budućnosti, no i mladim i neiskusnim trenerima za bolji sportski razvoj djeteta.

Sport Pedagogy : Content and Methodology


Selected publications and reports given at the First International Symposium on Sport Pedagogy, Karlsruhe, Federal Republic of Germany

Cilj djela Sport Pedagogy : Content and Methodology jest objašnjenje i konceptualizacija sportske pedagogije kao teorijskog područja sportske znanosti. Prikuplja ključne članke iz raznolike međunarodne literature, a međunarodno poznati stručnjaci raspravljaju o dimenzijama sadržaja, znanstvenog razumijevanja i metodologije istraživanja baveći se odabranim temama iz teorijskog područja sportske pedagogije. U dodatnom dijelu nalaze se informacije o znanstvenoj terminologiji, odabranim publikacijama i općim informacijama.

Black’s dictionary of physical education and school sport

U ovom rječniku naći će se preko stotinu natuknica koji pokrivaju teme društvenih, političkih, ekonomskih i kulturnih utjecaja, te uključuje ažuriranja o najnovijim ključnim pitanjima tjelesnog odgoja. Ključni pojmovi su ilustrirani tablicama i dijagramima te uključuju praktične ideje za podučavanje i prijedloge za daljnje čitanje. Osim toga sveobuhvatan pojmovnik objašnjava sav potreban rječnik.

The Handbook of Physical Education / edited by D. Kirk, D. Macdonald and M. O’Sullivan

U priručniku se nalazi kritički pregled tjelesne i zdravstvene kulture koji identificira buduće izazove i upute. Tekst se sastoji od teorijskih perspektiva u istraživanju tjelesnog odgoja, međudisciplinarnog doprinosa istraživanju, učenja u tjelesnom odgoju, podučavanja i obrazovanja učitelja, kurikuluma tjelesnog odgoja, te razlika i raznolikosti u tjelesnom odgoju. Sveobuhvatno istraživanje u području tjelesnog odgoja temelji se na velikoj stručnosti poznatih međunarodnih suradnika, a izbor tema i autora globalnog je opsega.