Uvod

Čitajmo da ne ostanemo bez riječi.

Kako je 2021. proglašena Godinom čitanja knjižnica Kineziološkog fakulteta odlučila je predstaviti odabrane knjige na temu pedagogije kako bi promovirala čitanje, ali i usmjerila pažnju na manje korištene ali korisne knjige. Izložba je okupila knjige o pedagogiji, odgoju i obrazovanju, metodici tjelesne i zdravstvene kulture te sportskoj pedagogiji.

Teorija o odgoju i obrazovanju dijeli se na znanost o odgoju i obrazovanju, filozofiju odgoja i obrazovanja te praktičnu pedagogiju.

Miljković, Đuranović i Vidić, 2019

Znanost o odgoju i obrazovanju opisuje i istražuje odgojno-obrazovne fenomene i teme važne za odgoj i obrazovanje, zatim istražuje uzročno-posljedične odnose između pojava u odgoju i obrazovanju te anticipira moguće rezultate određenih postupaka.

Pedagogija je znanost o odgoju koja istražuje i formulira odgojno-obrazovne zakonitosti. Sustav pedagogijske znanosti je širok te se sastoji od različitih grana od kojih su za studente fakulteta važne iduće: opća pedagogija, didaktika, metodika i pedagogija sporta, te o kojima možete saznati više u predstavljenim knjigama. Temeljni zadaci pedagogije su proučavanje odgojne stvarnosti i istraživanje pojava, postavljanje ciljeva i zadataka odgojnog rada te njegova organizacija, znanstveno ocjenjivanje rezultata te širenje pedagogijske metodologije. Pedagogom se smatra stručni suradnik u školi ili drugoj odgojno-obrazovnoj instituciji, u koje spadaju i plesni, glazbeni, dramski i kineziološki pedagozi.

Praktična pedagogija sastoji se od tzv. akcijski orijentiranih odgojno-obrazovnih teorija koje koriste znanstvene spoznaje i dostignuća, ali unutar specifičnih referentnih okvira poput humanizma, socijalizma, religije i sl.

Za one koji žele znati više:

Predstavljene knjige su samo neke od mnogobrojnog fonda knjižnice čiji je katalog dostupan online za pretraživanje. Ukoliko želite stručnu pomoć, možete se obratiti knjižničarima putem usluge Pitajte knjižničara ili osobno u prostoru knjižnice. Studentima je također dostupna baza podataka SPORTDiscus with Full Text putem EbscoHost-a čiju poveznicu možete pronaći na službenim stranicama knjižnice.